Általános szerződési feltételek

A PAINCON.EU WEBLAP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a PAINCON.EU weblap üzemeltetői - a továbbiakban: a „Szolgáltató” - által működtetett honlapon a regisztráció, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, tanfolyamok, kurzusok, előadások, konferenciák, kongresszusok, gyakorlati bemutatók, online-kurzusok, tudásfelmérő tesztek, továbbképzések és egyéb technikai lebonyolítóként szervezetett szakmai rendezvények, továbbá az azokkal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások (pl. részvételi igazolások kiállítása, szabadidős programok szervezése, helyszínek, szállás, étkezés szervezése) szerződéskötési szabályait, a szerződés teljesítésének részleteit, továbbá a szerződő feleket megillető jogokat.

 

1.2 Az ÁSZF a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg. Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a Szolgáltató által technikai lebonyolítóként szervezett konferenciákon-rendezvényeken (a Rendezvények”), vagy ún. előadás-összefoglalót kíván küldeni a Szolgáltatónak, illetve aktív felhasználója kíván lenni a PAINCON.EU weboldalnak, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-t, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Ön a PAINCON.EU weboldal használatával, megtekintésével, ideértve azt is, ha az nem jár regisztrációval, kifejezetten elfogadja, hogy a PAINCON.EU weboldal használata során Önre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

1.3 Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelvű okirat, és az ennek alapján létrejövő jogviszonyokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos etikai, magatartási kódexekre nem utal.

1.4 A PAINCON.EU weboldal felhasználói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

1.5 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78. § (3) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek eltérnek az eddig alkalmazott, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól, dőlt betűvel kiemeljük, és arra így külön felhívjuk a figyelmét. Jelezzük, hogy a Szolgáltató bármely szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötésével az ÜGYFÉL önkéntesen, minden kényszertől mentesen elismeri, hogy az előzetes tájékoztatást megértette szabad akaratából a szerződéskötésbe beleegyezik, illetve az ÁSZF ezen feltételeit kifejezetten elfogadja. Szerződéskötésnek minősül az ügyfél regisztrációja a honlap bármely szolgáltatására, illetve a bankkártyás fizetés. További tájékoztatásnak minősül az aktuális rendezvényekről a honlapon megjelenített leírás.

1.6 Meghatározások, fogalmak

A következő fogalmak jelentése:

Szponzor/Kiállító/Hirdető lehet egyén/társaság/cég, egy csoport tagja akinek a részére, vagy akinek a nevében regisztráció, rendelés, kiállítás vagy szponzorálás történik, melyet a Paincon.eu elismer és egyben jogosult a rendezvény látogatására.

Rendezvény/Tanfolyam/Conferencia Anyag a rendezvényeny kézbe kapott írásos anyag, összefoglaló gyűjtemény, programfüzet.

Kupon/Promociós kód egy virtuális jegy, document vagy számkód, melyet a Paincon.eu bocsájt rendelkezésre pénzügyi könnyítés céljából, válogatott résztvevők részére.

Credit Voucher egy kupon/hitel papír a Paincon.eu részéről lemondás esetére, mely érvényesen felhasználható a következő tudományos találkozóra.

Látogató/Használó egy egyén vagy egy csoport tagja, aki az oldalt megnyitja, tartalmát olvassa.

Regisztrált látogató/Ügyfél egy egyén, vagy egy csoport tagja aki az oldalt megnyitja, az oldalon felhasználóként regisztrál.

Résztvevő egy egyén vagy egy csoport képviselője, aki a regisztrációt követően egy adott eseményre is regisztrál, azon szándékában áll aktívan részt venni.

Megjelent vendég egy egyén, aki az eseményen jelen van.

Kísérő személy egy megjelent vendég, családtag, házastárs, gyermek (18 éven felüli) aki nem vesz részt aktívan a találkozón, nem dolgozik az adott szakterületen és nem érdekelt  fél

Paincon.eu Esemény/Esemény egy konferencia, kongresszus, továbbképzés, szimpózium, gyakorlati bemutató vagy egyéb tudományos találkozó a Paincon.eu szervezésében.

Szervező a Paincon.eu.

Regisztrációs díj egy összeg,  melyet a szervező felé kell megfizetni, hogy a jelentkező jogosulttá váljék az esemény.

Helyettesítő egy egyén, aki bármi okból az eseményre megjelenni nem tudó egyént helyettesíti.

 

2. A Szolgáltató adatai

2.1. Tulajdonjog:

A PAINCON.EU márkanév és weblap tulajdonosa az AN-IN-TER Bt. Copyright ©   

Cégnév: AN-IN-TER Bt;

Cég teljes neve: AN-IN-TER Egészségügyi és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság;

Cégjegyzékszám: 02 06 074296;

Adószám: 20236566-1-02;

Székhely: 7634 Pécs Keskeny dűlő 4. E-mail: dr.robert.almasi@gmail.com; Telefon: +36 30 429 4450;

 

Weboldal: https://paincon.eu

E-mail: info@paincon.eu

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0206074296/TaroltCegkivonat 

 

Ügyintéző: Tóth Andrea, ügyfélszolgálati telefonszáma: 06 30 852 9668,

A szerződés nyelve: magyar

A megrendelések feldolgozása:

A személyes feldolgozás munkanapokon, 08:00 – 16:00 óráig történik; az automatikus hozzáférés, regisztráció és bankkártyás fizetés – hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig áll rendelkezésre. A tervezett és a nem tervezett leállásokról előzetesen vagy aktuálisan tájékoztatjuk ügyfeleinket.  A Szolgáltatótól vagy az adattároló, weboldal fejlesztőtől független üzemzavarokért (pl. áramkimaradás, internet szolgáltatás megszakadása vagy lassulása, banki szerverek üzemzavara, banki karbantartások, leállások időszaka, telefonhálózati kapcsolatok hibái) felelősséget nem tudunk vállalni.

 

2.2. Adattároló, weboldal fejlesztő és karbantartó:

Cégnév: Felanetre Kft.
Cég teljes neve: Felanetre Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 02-09-072257

Adószám: 14232350-3-02

Székhely: 7632 Pécs, Gyöngyös utca 5. IV. em. 13.

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0209072257/TaroltCegkivonat

 

3. Weboldal regisztráció

3.1 Annak érdekében, hogy az Ügyfél a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vehesse, azaz kifejezetten a meghirdetett Rendezvényre jelentkezzen, vagy előadás összefoglalót küldjön, a PAINCON.EU weboldalon regisztráció szükséges. A Weboldalon történő regisztrációval a Szolgáltató ügyfelévé („Ügyfél”) válik. A regisztráció menete a Weboldalon pontosan ismertetésre kerül a „Regisztráció” címszó alatt. A Weboldalon egyszer kell regisztrálni, ezt követően az Ügyfél az egyedi felhasználói nevével és a jelszavával a Weboldalra bármikor beléphet.

3.2 Egy további Rendezvényre jelentkezés esetén, a korábban a PAINCON.EU weblapon már regisztrált Ügyfél, egy korábbi, vagy lezajlott rendezvényen volt Résztvevő esetén az eljárás egyszerű, a korábban megadott felhasználói névvel és jelszóval belépéssel az aktuális Rendezvény űrlapja automatikusan aktualizált formában jelenik meg.

3.3 Amennyiben változás állt be a korábban megadott adatokhoz képest, ez egyszerűen átírható, mely időponttól kezdve a rendszer a legújabb változtatásokban megadott adatokat kezeli aktuálisként.

 

4. Előadás összefoglaló beküldése

4.1 A Szolgáltató által technikai lebonyolítóként szervezett aktuális Rendezvény tematikus előadásainak alapjait képező ún. előadás összefoglalót („Absztrakt”) csak Ügyfél küldhet a Szolgáltatónak. Az Absztrakt feltöltés a Weboldal erre kijelölt felületén lehetséges. A Szolgáltató nem köteles az Absztraktokat megőrizni, de a későbbi hozzáférhetőség biztosítása érdekében azokat elektronikus úton archiválhatja, kérésre az archívumból aktiválhatja.

4.2 Az Ügyfél szavatol azért, hogy az általa küldött Absztrakt harmadik személy jogát nem sérti, tartalma jogszabályba nem ütközik. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy más által beküldött Absztraktokkal kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.

4.3 Az Ügyfél ellenérték fizetése nélkül engedélyezi, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által küldött Absztraktot az adott Rendezvénnyel kapcsolatban a beérkezett Absztraktok elbírálására kijelölt bizottság részére elküldje, továbbá azt az adott Rendezvény programfüzetében megjelentesse, illetve a Weblapra feltöltse, harmadik személy által is megtekinthetővé tegye. Más szakmai honlapra feltöltés és ezen honlapok regisztrált felhasználói számára is elérhetővé tételének igénye esetén, valamint szakmai folyóiratokban megjelenés és ott nyomtatásban megjelentetés igénye esetén az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatóval erre vonatkozóan külön írásos felhasználási megállapodást ír alá.

4.4 A Ügyfél vállalja továbbá, hogy az általa elküldött Absztrakt vonatkozásában az aktuális Rendezvénnyel kapcsolatos, szakmai, tudományos, illetve a beérkezett Absztraktok elbírálására kijelölt bizottság döntését elfogadja, és különösen, hogy ezen döntés okán vagy azzal kapcsolatosan igénnyel, kifogással a Szolgáltatóval szemben nem lép fel.

 

5. Rendezvényre jelentkezés

5.1 A Szolgáltató által szervezett aktuális Rendezvényekre akár hallgatóként, akár előadóként, akár szponzorként csak Ügyfelek jelentkezhetnek. A jelentkezés kizárólag a Weboldal aktuális Rendezvény regisztrációs felületén lehetséges. A Szolgáltató a Rendezvényre vonatkozó egyedi regisztrációs űrlapokat („Rendezvény Regisztrációs Űrlap”) alkalmaz, amelyek Rendezvényenként illetve az adott jelentkezés céljától (hallgató, előadó vagy szponzor) függően egymástól eltérhetnek. A Rendezvény Regisztrációs Űrlapot az Ügyfél a Weboldal online felületén kitölti, mely ott rögzítésre kerül. Az űrlap letöltésére és postai úton elküldésére nincs lehetőség. A Szolgáltató segítő ügyintézőt biztosít, amennyiben nehézség lép fel az Ügyfél részéről a regisztrációs folyamat lépéseiben, vagy erre a szolgáltatásra más igény mutatkozik.

5.2 A Rendezvény Regisztrációs Űrlapot az Ügyfél köteles teljes körűen kitölteni. A Regisztrációs Űrlap elküldésével az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a Rendezvény lebonyolítására megbízást adó Megrendelő ("Megrendelő") részére az Ügyfél elektronikus elérhetőségét, ideértve az email címet is átadja azzal a céllal, hogy a Megrendelő az Ügyféllel elektronikus úton kapcsolatot tarthasson, részére tájékoztató anyagokat küldjön.

5.3 Egy aktuális rendezvényre un. Kísérő személyként is lehet jelentkezni. Kísérő részére nem szükséges regisztráció, a Kísérő szolgáltatás kérése egy Ügyfél vagy a Résztvevő regisztrációja során az egyéb szolgáltatások kiválasztása során kérhető, az aktuális Rendezvény internetes oldalán feltüntetett adatok alapján. Egy Résztvevő akár több kísérőt is megjelölhet, akiknek jogában áll a rendezvény területén tartózkodni, a szakmai kiállítást megtekinteni, a büfében fogyasztani, a pihenésre kijelölt területen tartózkodni. A Kísérőnek nem áll jogában az előadásokat és a tudományos szakmai programot meghallgatni, a tanfolyamon és a gyakorlati kurzusokon részt venni, a Rendezvénnyel kapcsolatos internetes oldalt használni, teszteket kitölteni. A Kísérő köteles az aktuális Rendezvényre érkezés és helyszíni regisztráció után a kapott KÍSÉRŐ feliratú kitűzőt/badge/pass-t a Rendezvény teljes ideje alatt jól látható helyen hordani, továbbá köteles a Rendezvény-szervezők kéréseit, utasításait betartani. A Kísérő nem jogosult a Rendezvényről részvételi igazolást kapni vagy kreditpontot szerezni.

 

6. A Szolgáltató és a Résztvevő közti jogviszony

6.1 Az Ügyfél a Rendezvény Regisztrációs Űrlap elküldésével vállalja az ÁSZF betartása mellett az aktuális Rendezvény Regisztrációs Űrlapban foglaltaknak történő megfelelést is, amely esetben a jelen ÁSZF az aktuális Rendezvény Regisztrációs Űrlapban foglaltakkal együtt értelmezendő és alkalmazandó. Bármely eltérés, vagy ellentmondás esetén az aktuális Rendezvény Regisztrációs Űrlapban foglaltak az irányadók.

6.2 Az Ügyfél által elküldött Rendezvény Regisztrációs Űrlapot a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben az Ügyfél az aktuális Rendezvény Regisztrációs Űrlapot kitöltötte a járulékos szolgáltatások megrendelésével, foglalásával együtt, majd a Banki oldalra átlépéskor a Fizetés szolgáltatással a bankkártyás fizetést aktiválja, a Szolgáltató köteles a jelentkezést elfogadni. Erről az Ügyfélnek automatikusan fizetési visszaigazolást, SZÁMLÁT küld a regisztráció során megadott email címre.

6.3 A Számla a NAV által elfogadott, regisztrált formában, automatikusan kerül kiállításra, hivatalos iratként. A Szolgáltatónak emiatt nem kötelessége további számla kiállítása és elküldése. Az Ügyfélnek jogában áll postai úton is megkapni a számlát, ebben az esetben, ha az Ügyfél ezt az igényét írásban, email-ben a Weblapon található kapcsolatok fül aktiválásával jelzi és kéri, a Szolgáltató ajánlott küldeményben postázza a megadott címre, melynek költsége teljes egészében az Ügyfelet terheli. Az ajánlott küldemény költsége a mindenkori postai díjszabásban meghatározott A5 boríték ajánlott küldemény díjtétele + 270 Ft adminisztrációs költség. A Szolgáltató a postai küldeményt minden esetben utánvétes küldeményként küldi.

6.4 A Partner és a Szolgáltató között az adott Rendezvényre vonatkozóan szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre, ezt követően az adott Rendezvény kapcsán az Ügyfél már résztvevőnek minősül („Résztvevő”).

6.5 A Résztvevő a Visszaigazolástól függően jogosulttá válik arra, hogy hallgatóként, előadóként vagy szponzorként vegyen részt az adott Rendezvényen. A Résztvevő jogosult a Rendezvény bármely előadásán, szakmai, tudományos programján, gyakorlati bemutatóján aktívan részt venni, jogosult a Rendezvénnyel kapcsolatos internetes oldal használatára, teszt kitöltésére, a kiállítói helyszín megtekintésére, a büfében fogyasztani, a pihenő helyiségek használatára. A Résztvevő, az aktuális Rendezvényre történő regisztrációja során, a Rendezvénnyel kapcsolatos egyéb, a Szolgáltató által közvetített szolgáltatásokat is kiválasztotta, azt a Fizetés során bankkártyás fizetéssel rendezte, így jogosult az általa kiválasztott további szolgáltatások igénybe vételére. A Felek között így létrejött aktuális Rendezvényre vonatkozó egyedi szerződés hatálya határozott idejű, az adott Rendezvény végéig tart.

6.6 Tekintettel a 2006. évi XCVIII. törvény 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy a Szolgáltató által szervezett Rendezvények szakmai közönségnek vannak címezve és az esetek túlnyomó többségében ún. kreditpont is jár az azokon való részvételért, így azokra az egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban vagy a gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakembereken kívül más személy nem hívható meg, azon nem vehet részt. Mindezek alapján a Rendezvény Regisztrációs Űrlap alapján a Szolgáltató és a Résztvevő közötti egyedi szerződések nem minősülnek fogyasztói szerződésnek és azokra különösen nem vonatkozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet.

6.7 A Szolgáltató és a Résztvevő, mint fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF-ben eltérnek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekről és azokat nem alkalmazzák.

6.8 A Résztvevő a Regisztrációs Űrlap kitöltésével, elküldésével, illetőleg a Rendezvényen történő részvétellel elfogadja, hogy róla fénykép vagy videó felvétel készülhet, amelyet a Szolgáltató valamint a Megrendelő ellenérték nélkül jogosult az adott Rendezvény dokumentálása, annak későbbi referenciaként történő felhasználása céljából a Weboldalon felhasználni és nyilvánosságra hozni, illetőleg a Rendezvény időtartama alatt, a helyszínen eredeti vagy átdolgozott formában bemutatni. A fotó dokumentáció közvetlenül nem adható át harmadik személynek, más célra nem használható fel. A Résztvevő külön kérheti az Őt ábrázoló fotó eltávolítását, melyet a kapcsolatok pontban írásban jelezheti a PAINCON.EU weboldal üzemeltetői felé. Hiteles azonosítást követően a fotó dokumentációt 3 napon belül az aktuális Rendezvény referencia oldaláról eltávolításra kerül.

 

7. Díjak

7.1 Az aktuális Rendezvény és/vagy bármely más Rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatás árai, díjai, költségei (egységesen: a „Rendezvénnyel kapcsolatos Díjak”) tartalmazzák az ÁFA-t és bizonyos esetekben ún. közvetített szolgáltatást tartalmaznak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Rendezvénnyel kapcsolatos Díjakat bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

7.2 A Díjak HUF vagy EUR pénznemben egyenlíthetők ki. Az ezektől eltérő pénznemű bankszámláról történő fizetés esetén a bank a bankszámlát HUF pénznemben teljesítendő összegnek megfelelő értékkel terheli meg. A mindenkori átváltási árfolyam az UNICREDITBANK Weboldalán feltüntetésre kerül.

 

8. Fizetési feltételek

8.1 A Résztvevő csak akkor vehet részt a Rendezvényen, és csak akkor jogosult az azzal kapcsolatosan megrendelt, lefoglalt szolgáltatásokat igénybe venni, ha a Rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációs Díjakat hiánytalanul az aktuális Rendezvény előtt kiegyenlítette. Mivel a Résztvevő a regisztráció során a Díjakat már kifizette (egyébként nem lehetne Résztvevő) A Szolgáltató köteles az aktuális Rendezvénnyel kapcsolatos szerződésből eredő kötelezettségeit teljesíteni.

8.2 A Rendezvénnyel kapcsolatos Díjakat minden esetben a Rendezvény Regisztrációs Űrlap tartalmazza. A Résztvevő a Rendezvénnyel kapcsolatos Díjakat online fizetheti. A Rendezvénnyel kapcsolatos Díjak megérkezéséről a Szolgáltató automatikus visszaigazolást illetve Számlát küld. Bankkártyával történő fizetés esetén a Résztvevő a Szolgáltatáskor a Weboldal online bankkártyás fizetését biztosító bank rendszerén keresztül köteles kifizetni a Díjakat.

8.3 A Szolgáltató a Résztvevők szolgáltatásait azokra a szolgáltatásokra korlátozza, melyeket a Résztvevő korábban a bankkártyás fizetés során kiegyenlített. Módosítás vagy további igény jelentkezésekor a helyszínen mód van további szolgáltatások igénybe vételére, melyet szintén bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.

9. Visszafizetés

9.1 A jogszabályokban meghatározott módon, de aktuálisan az info@paincon.eu email címre küldött, lemondó tartalmú, egyértelműen beazonosítható emailben az ügyfél panasszal vagy lemondással élhet.

9.2 Amennyiben a Résztvevő kéri a Szolgáltató és a Résztvevő között létrejött szerződés bármilyen okból való megszűnését vagy módosítását, a Szolgáltató a visszafizetési kötelezettségét a következő feltételekkel teljesíti.

9.3 A Szolgáltatónak visszafizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha a szerződés módosítása, megszűnése vagy a szolgáltatás visszautasítása előtt a résztvevő már teljesített befizetést. A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét a szerződés megszűnésétől, az erről küldött értesítő elolvasásának dátumától számított 30 napon belül teljesíti.

9.4 A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét a Résztvevő legjobb érdeke szerint banki átutalás útján teljesíti. A visszafizetéssel kapcsolatos részleteket és igényeket a Szolgáltató a Résztvevővel e-mailben egyezteti.

 

10. A Résztvevő módosítási igényei, lemondás

10.1 A Rendezvényre történő jelentkezés illetve az azzal kapcsolatos szolgáltatások módosítására és/vagy a lemondásra nyitva álló határidő Rendezvényenként változhat, alap esetben a következő határidőkhöz kötött lemondási és visszafizetési politikát követjük:

10.1.1 A rendezvény előtti 0-5 napban nem áll módunkban lemondási igényt teljesíteni. A Szolgáltató nem kötelezhető a Regisztrációs díjat részben vagy egészben a Résztvevőnek visszafizetni.

10.1.2 A rendezvényt megelőző 6-14. napban elfogadunk lemondási igényeket, ebben az esetben a teljes* (*Rendezvény regisztrációs díj plusz a járulékos költségek, szállodai szobafoglalási díjak, étkezés rendelések, fakultatív programok, kísérő) regisztrációs díj 15%-t térítjük vissza.

10.1.3 A rendezvényt megelőző 15-30. napban jelzett lemondási igényeket elfogadjuk, ebben az esetben a teljes* regisztrációs díj 30%-t térítjük vissza.

10.1.4 A rendezvényt megelőző 30-60. napban érkezett lemondási igényeket elfogadjuk, ebben az esetben a teljes regisztrációs díj 50%-t térítjük vissza.

10.1.5 Két hónappal az aktuális Rendezvény előtt a Részvétel lemondható, ebben az esetben 3600 Ft adminisztrációs költségen kívül a lemondás díjmentes.

10.1.6 Ettől a - határidőhöz kötött - visszafizetési politikától aktuális rendezvényenként eltérhetünk, ebben az esetben az adott eseményhez kapcsolódó internetes oldalon tájékoztatást adunk. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül a határidőket és a visszafizetendő, a teljes regisztrációs költség százalékban megadott összeget bármikor egyoldalúan módosíthatja. A visszafizetési feltételeket a Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, továbbá ezzel kapcsolatosan semmilyen igénnyel nem él, további követeléseket nem támaszt a Szolgáltatóval szemben.

 

10.2 A Résztvevő az aktuális Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatási igényeit a Rendezvény kezdetéig módosíthatja, további szolgáltatásokat igényelhet. Ebben az esetben a Szolgáltató nem kötelezhető, hogy minden szolgáltatást maradéktalanul teljesíteni tud, mivel a szolgáltatások egy része közvetített szolgáltatás, a hotel, étkezési és fakultatív programokra jelentkezés előjegyzésben történik, a társszolgáltatók kapacitásának függvénye, hogy az utolsó pillanatokban igényelt szolgáltatást tudják-e teljesíteni vagy sem. Ebben az esetben a Résztvevőnek a kért módosításait email-ben, telefonon vagy a helyszínen szóban kell jeleznie a Szolgáltató ügyintézője felé. A Szolgáltató mindent megtesz, hogy a jelzett igényeket mindenki számára megnyugtató módon teljesítse, az ehhez szükséges szándék és flexibilitás, továbbá az eddigi gyakorlat szerint a partnereinkkel kialakított eredményes munkakapcsolat rendelkezésre áll.

10.3 A Szolgáltató a hozzá beérkezett módosítási vagy lemondási igényről a beérkezett írásos igény olvasásától számított 48 órán belül hivatalos visszaigazolást küld, vagy értelemszerűen telefonon vagy élőszóban tájékoztatja a Résztvevőt.

10.3.1 A Módosítási igény érvényesíthető, amennyiben a módosított szolgáltatás az aktuális Rendezvénnyel Kapcsolatos Díj emelkedésével jár, akkor a különbséget a Résztvevő kiegyenlíti bankkártyás fizetéssel. Csak akkor ajánlunk további fizetést, ha biztosak vagyunk benne, hogy a további szolgáltatás nyújtására az objektív feltételek adottak. Amennyiben a további szolgáltatást nem látjuk biztosíthatónak, további fizetést nem ajánlunk és nem is fogadunk el.

10.3.2 Lemondás esetén minden esetben írásos tájékoztatót küldünk, amely tartalmazza a lemondás elfogadását, annak időpontját. A Lemondási Visszaigazolással a korábbi, a Szolgáltató és a Résztvevő között az aktuális Rendezvényre vonatkozó szerződés a Lemondási visszaigazolás dátumának napján megszűnik.

10.4 A Megrendelés lemondásának módja és feltételei, az elállás jogának ismertetése általánosan megfelel a 45/2014 (II.26) Korm. rendeletben rögzítetteknek, és az abban meghatározott jogszabályoknak.  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14030.pdf

10.5 A felek magatartása és eljárási rendje ezen megállapodás alapján tárgyát képezhetik olyan körülményeknek, melyek kívül esnek a felek akaratán, szándékán, pl. háború, kormányzati szabályozás, fenyegető vagy tettbeli terrorizmus, vagy hasonló tevékenység, kormányzati utazási korlátozás, gyülekezési korlátozás, katasztrófa, sztrájk, helyi ellenállás, utazási lehetőségek korlátozása, tűz, áradás, földrengés, extrém időjárási körülmények vagy bármilyen ok mely kívül áll a felek akaratán és szándékán, azokat sem ellenőrizni, sem befolyásolni nem tudják. Ezek az okok a rendezvény megtartását, az odautazást és gyülekezést nem tanácsossá, illegálissá, a kormányzat akaratával vagy a rendfenntartó szervek akaratával ellentétessé tehetik, így a rendezvény lebonyolítása vagy annak szándéka illegális, törvénytelen vagy a szélesebb közösség számára veszélyt jelenthet. Ilyen körülmények között a vállalásoknak és a szerződésben, megállapodásban vállalt kötelezettségeknek való megfelelés lehetetlen.  Mindkét fél jogosult a rendezvény lemondására, elhalasztására, más földrajzi helyszínen való megtartásra, írásos úton a másik fél számára. Amennyiben a rendezvény elmarad, halasztódik, helyszíne megváltozik vagy hátrányt okoz a szervező által nem ellenőrizhető vagy nem megváltoztatható okok miatt, (beleértve de nem korlátozódva a háború, nemzeti vagy nemzetközi szükséghelyzet, szükségállapot, sürgősség, munkavita, sztrájk, civil elégedetlenség, természeti katasztrófa, járvány, időjárási extrémitás, kulcsszereplő megbetegedése, kilépése, halála…) a szervező nem kötelezhető a teljes avagy a részleges pénzvisszafizetésre, melyet a résztvevők már befizettek az adott rendezvényen való megjelenés, részvétel szándékában és tekintetében. A szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség a rajta kívül álló okok miatt bekövetkezett résztvevőket és egyéb partnereket érintő veszteségért, kellemetlenségekért vagy előnytelen hatásokért, követelésekért, következményes károkozásért, további költségekért.  

 

11. A Szolgáltató elállása

11.1 Külön tájékoztatjuk, és egyben nyomatékkal felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Szolgáltató az adott Rendezvény tervezett időpontját megelőzően legalább 21 nappal emailben, vagy postai úton közölt nyilatkozatával elállhat a vonatkozó szerződéstől, amely esetben kizárólag a felé már megfizetett Rendezvénnyel kapcsolatos Díjak Résztvevőknek történő visszafizetésére kötelezhető, egyéb igények érvényesítését kifejezetten kizárja. A Résztvevő ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és ezzel kapcsolatosan semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben

 

12. A Szolgáltató felelőssége

12.1 A Szolgáltató főként a Rendezvény a technikai lebonyolításáért felelős, a Rendezvény szakmai programját nem a Szolgáltató állítja össze. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott anyagokból a megadott időtartam és időrend alapján a lehető legoptimálisabb szervezéssel bonyolítja a szakmai, tudományos programot. Ez utóbbi tartalmi és minőségi mutatóiért a Rendezvény mindenkori szakmai, tudományos szervezője felel. Erre tekintettel a Résztvevő elfogadja, hogy a Rendezvény szakmai tudományos programjával kapcsolatos bármilyen kifogása vagy panasza, valamint a tudományos program tartalma, annak megváltozása vagy törlése miatt semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben. Ez irányú kifogásait a Résztvevő a Rendezvény mindenkori felelős szervezője felé teheti meg.

12.2 A Szolgáltató nem felelős az előadás összefoglalók tartalmáért, melyekért minden esetben az a Résztvevő felelős, aki az adott előadás összefoglalót a Szolgáltatónak beküldte. Emiatt a Résztvevő elfogadja, hogy bármely előadás összefoglalóval kifogása vagy panasza okán, valamint annak tartalma vagy külalakja miatt semmilyen igénnyel nem lép fel a Szolgáltatóval szemben.

12.3 A Szolgáltató közreműködhet a Rendezvénnyel kapcsolatosan a Résztevőknek történő szállodai, éttermi, büfé bekészítés, szabadidős-, fakultatív program vagy egyéb szolgáltatások közvetítésében, de a Szolgáltató a Résztvevőnek biztosítandó szállodai éttermi, büfé vagy egyéb ellátás minőségéért nem vállal felelősséget.

A Résztvevő elfogadja, hogy a közvetített szolgáltatások vonatkozásában pl. szállodai, éttermi, büfé vagy egyéb ellátással összefüggésben, azzal kapcsolatban vagy annak okán a Szolgáltatóval szemben semmilyen panasszal vagy igénnyel nem él.

12.4 A Szolgáltató nem felel a Résztvevő bejelentett szállásigényének a szálloda érdekkörében felmerülő ok miatti nem teljesíthetőségéért, amire tekintettel a Résztvevő elfogadja, hogy ezzel összefüggésben vagy ennek okán a Szolgáltatónak már megfizetett szállásköltség visszafizetésére vonatkozó igényen túlmenően semmilyen igényt nem támaszt a Szolgáltatóval szemben, ha az a partner-szállodával közösen a felmerült szállásigényt más szállodával együttműködve sem tudja megoldani.

12.5 A Szolgáltató fenntartja a Rendezvény helyszínének, időpontjának, valamint a lebonyolítás körülményeinek megváltoztathatóságának a jogát, amire tekintettel a Résztvevő elfogadja, hogy a megváltoztatással kapcsolatban vagy annak okán a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesít.

12.6 A Felek megállapodnak, és kölcsönösen elfogadják, hogy a Szolgáltató (beleértve a Szolgáltató mindenkori vezető tisztségviselőit, tulajdonosait, munkavállalóit, szerződéses partnereit) jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott. Ennek megfelelően a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatosan, vagy annak következtében akár harmadik személy, akár a résztvevő oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelőssége (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget) a káreseménnyel kapcsolatos aktuális Rendezvény regisztrációs díjának mértékéig korlátozott. Ez a felelősségkorlátozás kiterjed a Szolgáltató által szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre is, valamint magában foglalja a Szolgáltatóra vonatkozó alkalmazandó jogszabály, illetve szavatossági kötelezettség megszegéséből eredő kárigényekért való helytállást is, bármely módon is keletkezzen az alapul szolgáló kárigény.

 

13. Korlátozások

13.1 A Szolgáltató nem köteles teljesíteni azon szolgáltatásokat, amelyekről alapos okkal feltételezhető, hogy a Szolgáltató ellen irányulnak, vagy a Szolgáltató működését bármilyen szempontból veszélyeztethetik, illetve a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy ellehetetlenítik. Visszautasított szolgáltatás esetén a Szolgáltató a szolgáltatáskor a Résztvevő által a visszautasított szolgáltatás díját visszafizeti. A szolgáltatás visszautasításáról hivatalos visszaigazolás helyett a Szolgáltató a szolgáltatás beérkezésének időpontjától számított 48 órán belül értesítőt küld a résztvevőnek. A szolgáltatás visszautasítását a Szolgáltató a jelentkező felé nem köteles indokolni.

 

14. Számla

14.1 A PAINCON.EU weboldalon végrehajtott szolgáltatásról a Szolgáltató automatikusan részletes számlát állít ki a Résztvevőknek. A számla magyar nyelven készül, de előzetes igény esetén készülhet kétnyelvű számla angol és magyar nyelven. A Résztvevő a számlát a regisztrációs lapon feltüntetett e-mail címre automatikusan és elektronikusan küldi el.

 

15. Értesítők, visszaigazolások

15.1 Az értesítő egy olyan email, amit a Szolgáltató a Résztvevőnek a Résztvevő által megadott email címre küld minden olyan esetben, amikor egy fontos ügyintézési lépésről ad tájékoztatást, vagy amikor egy szükséges ügyintézési lépés megtételére hívja fel a Résztvevőt.

15.2 A visszaigazolás egy olyan, a Szolgáltató által a résztvevőnek a résztvevő által megadott email címre küldött email, ami joghatást keletkeztet: vagy létrehozza a Szolgáltató és a résztvevő közötti szerződést, vagy megszünteti azt. Az automatikusan kiállított és elküldött számlával a Szolgáltató egyben visszaigazolja a regisztrációt, a fizetést egyben kötelezi magát a megrendelt szolgáltatások teljesítésére. A Számla tehát visszaigazolásnak tekinthető, azaz számla mellé külön visszaigazolást nem állítunk ki és nem küldünk a Résztvevőnek. Megszüntetés esetén a Szolgáltató minden esetben küld visszaigazolást az Ügyfélnek.

 

16. Panaszkezelés, jogviták

16.1 A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken, email vagy postai út igénybevételével tudja feltenni, illetve megtenni.

16.2 Panasz esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot email vagy postai út igénybevételével. A beérkezett panaszokat olvasásukat követően 8 munkanapon belül megvizsgáljuk, melynek során a Résztvevőtől további információt kérhetünk, és mindent megteszünk, hogy a Résztvevő legjobb érdeke szerint járjunk el, a panaszra okot adó körülményt a legjobb szakértelmünk szerint orvosoljuk, a vizsgálati eredményről és a megoldás módjáról pedig értesítőt küldünk.

16.3 Mindent elkövetünk, hogy a Résztvevő és a Szolgáltató vitás ügyeit békés úton tudjuk rendezni. A Résztvevő igényének érvényesítése esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

16.4 A Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén: Az esetleges reklamáció benyújtásának módja és a jogszabályokban rögzített feltételei, beleértve az online vitarendezés lehetősége a hatályos EU 524/2013 rendelet szerint érvényes.( https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false )

 

17. Adatvédelem

17.1 A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a PAINCON.EU weboldalon található. A Weboldalra történő regisztrációval a Partner elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A Partnerek a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában foglalt jogaikat bármikor szabadon gyakorolhatják.

 

18. Hírlevél

18.1 A PAINCON.EU weboldal hírlevél szolgáltatás mindenki számára elérhető, a honlapon hírekkel és a várható események, rendezvények feltüntetésével várjuk a honlapunkra látogatókat. A Partnerek a regisztráció során elfogadják, hogy a Szolgáltatótól kaphatnak hírlevelet. A hírlevél szolgáltatás a Szolgáltató korábbi és jelenlegi ügyfelei tekintetében ún. jogos érdeken alapul. Az elektronikus hulladékok (spam) elszaporodása miatt a Szolgáltató nem törekszik Ügyfeleit emailben küldött hírlevelekkel terhelni. Email-ben felhívással élhetünk egy esetleges új eseménnyel kapcsolatosan Ügyfeleink felé, de politikánk az egyszerűségen és tisztaságon alapul, honlapunk felkeresése elegendő a kellő tájékozódásra és tájékoztatásra.

18.2 A hírlevelek az azokra adott, tartalmában leiratkozást kifejezetten kérő válaszlevéllel mondhatóak le.

 

19. Érvényesség

19.1 A jelen ÁSZF.v1 2019. december 21. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.

19.2 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a PAINCON.EU weboldalon link formájában közzéteszi.

 

20. Vegyes rendelkezések

20.1 A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.